Inschrijvingen


Bedankt voor uw interesse in onze school!

Op zoek naar een school voor je kind? Wil je graag meer weten over De Spiegel? In afwachting van de inschrijvingsperiode in 2017 organiseren we enkele infomomenten voor geïnteresseerde ouders.

De infomomenten vinden plaats op volgende data:

Donderdag 24 november 2016 – 9u
Maandag 19 december 2016 – 13u45
Vrijdag 13 januari 2017 – 9u

Wil u graag komen? Dan graag een seintje op het nummer 09/243.80.22.
of via despiegel.dir@stad.gent

Tot dan!


Kan ik mijn kind inschrijven?
Elke leerling heeft recht op een inschrijving in een school naar keuze. Om dit na te streven hanteren alle kleuter-, lagere en basisscholen binnen het werkingsgebied van het LOP Gent Basisonderwijs dezelfde inschrijvingsprocedure. Een inschrijving is pas mogelijk als de ouders instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. Uitgebreide informatie omtrent inschrijvingen vindt u op http://www.lop.be. Download hier de brochure LOP inschrijven in een school (2016-2017).

Wanneer kan ik inschrijven?
Inschrijven kan pas ten vroegste in de voorziene inschrijvingsperiodes van het voorafgaande schooljaar. Alle (instappende) kleuters van éénzelfde geboortejaar kunnen worden ingeschreven tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, ook al kunnen ze pas bij het begin van het daaropvolgende schooljaar instappen. Voor het schooljaar 2016 – 2017 zijn de kinderen geboren in 2014 of vroeger. Kinderen geboren na 2014 kunnen in geen geval worden ingeschreven.

Wanneer zijn er inschrijvingsperiodes?
De voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel, geboren in 2014 is voor alle scholen verplicht:

 • loopt van 19 tot 30 oktober 2015
 • rechtstreeks inschrijven in het register in het secretariaat van de school of in bureau directie.
 • geen weigeringen wegens “capaciteit bereikt”
 • met broers en zussen bedoelen we: alle leerlingen die tot eenzelfde leefeenheid behoren / effectieve broers en zussen al dan niet op hetzelfde adres / halfbroers en halfzussen al dan niet op hetzelfde adres / kinderen die op hetzelfde adres wonen maar geen gemeenschappelijke ouders hebben

Alle andere kinderen:

 • elektronisch aanmelden van 29 januari 2016 (vanaf 12u) tot 19 februari 2016 (tot 12u)
 • voorrang voor broers/zussen en kinderen van personeel, geboren voor 2014
 • alle aangemelde kinderen worden gerangschikt in GOK of niet-GOK kinderen

Gokindicatoren:

 • het gezin heeft een schooltoelage gekregen in 2015 – 2016
 • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs (of gelijkwaardig studiebewijs)
 • het kind wordt op vraag van de jeugdrechter buiten het gezinsverband opgenomen
 • de ouders behoren tot de trekkende bevolking

Wat is een elektronische aanmeldingsperiode?
Om het probleem van kamperen voor de schoolpoorten op te lossen werd de elektronische aanmeldingsperiode ingevoerd. Voor ouders die hun kind in de school de Spiegel wensen in te schrijven is het aan te raden hun kind(eren) reeds vooraf elektronisch aan te melden via de website http://meldjeaan.gent.be (deze website is enkel operationeel tijdens de aanmeldingsperiode). Op het einde van de aanmeldingsperiode worden alle kinderen onderverdeeld volgens de GOK/niet-GOK indicatoren en gerangschikt volgens de afstand van verblijfplaats tot de school. Zolang de maximumcapaciteit van de betreffende leerlingengroep niet wordt overschreden,krijgen de vooraf aangemelde kinderen in volgorde van hun rangschikking een “toegangsticket”. Wie zo’n toegangsticket heeft, krijgt tussen 9 en 27 maart 2015 de tijd om de inschrijving op school te bevestigen. Uitgebreide informatie over de aanmeldingsperiode en de rangordecriteria vindt u via http://www.lop.be

Waar aanmelden?
Op de website www.meldjeaan.gent.be vanaf 30 januari (12u ’s middags) tot 27 februari (12 u ’s middags) operationeel. Het aanmelden zal kunnen:

 • van thuis uit of via een andere particuliere internettoegang
 • in onze school (tussen 8u20 -12u en 13u45-16u30)
 • bij organisaties aangesloten bij het LOP
 • in het Administratief Centrum Zuid – contactpunt integratie

Wie mag een kind aanmelden?
De ouders of diegene die het kind “in rechte of in feite onder bewaring heeft”.

Wat heb je nodig om een kind vooraf elektronisch aan te melden?
De SIS-kaart van het kind + de ID-kaart van minstens één van de ouders. Het is bovendien handig als minstens één van de ouders over een e-mailadres beschikt, maar dat is niet noodzakelijk. Inschrijven zonder aanmelden Kinderen die niet elektronisch werden aangemeld kunnen alsnog in de overblijvende vrije plaatsen worden ingeschreven vanaf 12 april 2016.

Hoe worden de inschrijvingen geregistreerd?
De school beschikt over een inschrijvingsregister waarin chronologisch alle gerealiseerde en alle nietgerealiseerde inschrijvingen zijn vermeld. Ouders moeten dit register in de betreffende kolom handtekenen. Bij een niet-gerealiseerde inschrijving ontvangt de ouder een “weigeringsformulier”. De school brengt het LOP van elke weigering op de hoogte.

Hoe verloopt de inschrijving?
Ouders komen naar school al dan niet in het bezit van een “toegangsticket” (zie aanmeldingsperiode) en een officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van het kind blijkt. Bij voorkeur is dit de SIS-kaart. De ouders ondertekenen het inschrijvingsregister en ontvangen een bewijs van inschrijving.

Wat als een kind niet wordt ingeschreven?
De ouder wordt geïnformeerd over de reden van weigering en ontvangt een weigeringsformulier.

Is er (nog) plaats in de school voor mijn kind?
De Spiegel telt 4 kleuterklassen en 6 klassen in de lagere school.  Broers en zussen van de kinderen die hier al school lopen kregen vooraf de kans in te schrijven.

Kan ik de school bezoeken?
Ja zeker, maar weet dat u niet de enige bent die dit wenst. Om de dagelijkse schoolwerking te behoeden voor de steeds grotere vraag naar rondleidingen worden er dagen voorzien om rondleidingen te geven. De data vind je op onze website.